Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Phân biệt expect, hope, anticipate và look forward to


Đối với người Việt chúng ta, việc học và sử dụng tiếng Anh, việc sử dụng từ, cụm từ, ngữ pháp, cấu trúc câu tiếng Anh... thường gặp rất nhiều khó khăn và nhầm lẫn bởi vì có khá nhiều từ trong tiếng Anh có nghĩa gần giống nhau, và chúng thường gây lúng túng cho người học.

Expect, hope, anticipate look forward to đều là những động từ thể hiện sự trông đợi, hướng đến tương lai nhưng mang sắc thái khác nhau, và dĩ nhiên được sử dụng trong những văn cảnh khác nhau.

Các biến tố được dùng với tính từ

Trong nhiều bài tập điền từ, chọn tư phù hợp, việc xác định được từ loại của mỗi bài là một công cụ hiệu quả giúp bạn chọn được đáp án đúng. Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho các bạn những dấu hiệu nhận biết đối với động từ mà bạn có thể áp dụng.

Các biến tố được dùng với động từ

Trong nhiều bài tập điền từ, chọn tư phù hợp, việc xác định được từ loại của mỗi bài là một công cụ hiệu quả giúp bạn chọn được đáp án đúng. Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho các bạn những dấu hiệu nhận biết đối với động từ mà bạn có thể áp dụng.

Các biến tố được dùng với danh từ

Danh từ là một từ loại được sử dụng thường xuyên và vô cùng quen thuộc trong mọi loại ngôn ngữ. Trong tiếng anh, Danh từ cũng có một số đặc điểm nhận diện mà các bạn có thể sử dụng một cách hiệu quả!


1 Một số danh từ được thành lập bằng cách thêm hậu tố vào sau động từ.

Từ nối trong tiếng Anh (Nâng cao)


Bên cạnh các từ nối thông thường được sử dụng như and, because, because of, so that.....Trong các bài thi, chúng ta còn gặp một số các từ nối mang tính điều kiện khác.
Dưới đây là những từ nối tiếng anh có cấu trúc đặc biệt mà bạn cần nhớ!

Từ loại trong tiếng anh (nâng cao)Trong các bài tập tiếng anh chọn từ phù hợp, nếu được trang bị kiến thức về từ loại trong tiếng anh, các bạn có thể xử lý những bài tập này một cách dễ dàng.

Hãy cùng ghi lại những dấu hiệu nhận biết hậu tố từ loại sau đây:

Chuỗi bài luyện phát âm âm đôi (Phần 10-/dʒ/)

Consonant /dʒ/ (Phụ âm /dʒ/)

Introduction
/dʒ/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /tʃ/ first
then use the voice to say /dʒ/ ....../dʒ/